piątek, 21 września 2012

Konkurs kuratoryjny z przyrody

Uwaga! 22 października odbędzie się szkolny etap konkursu kuratoryjnego z przyrody. Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów klas szóstych, gdyż laureat konkursu zwolniony jest z pisania sprawdzianu po klasie szóstej oraz musi zostać przyjęty do dowolnie wybranego gimnazjum. Jednak zachęcam wszystkich chętnych do wzięcia w nim udziału - warto sprawdzić swoją wiedzę.
Pamiętajcie - aby zostać laureatem tego konkursu trzeba naprawdę dobrze do niego się przygotować, czasem poświęcając inne zajęcia. Poniżej zamieszczam link do strony, na której znajdziecie wszystkie informacje oraz program merytoryczny konkursu (etapu szkolnego):
http://www.centrum.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=105:konkursy-przedmiotowe-20122013&catid=1:aktualnoci

1. Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej – funkcje podstawowych składników.
2. Czynności życiowe organizmów: odżywianie (samożywność, cudzożywność), oddychanie, rozmnażanie,
ruch, wzrost i rozwój, reakcje na bodźce, wydalanie (podstawowe informacje).
3. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka: oddechowy, pokarmowy, rozrodczy – podstawowe narządy i ich funkcje. Etapy rozwoju człowieka, zmiany zachodzące w organizmie podczas dojrzewania płciowego.
4. Zdrowie – zasady prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia.
5. Choroby – negatywny wpływ wybranych gatunków zwierząt (pasożytów), grzybów, bakterii i wirusów na
zdrowie człowieka, zachowania zapobiegające chorobom przenoszonym i wywoływanym przez nie.
6. Plan, mapa: kierunki główne i pośrednie, skala (liczbowa, liniowa, mianowana), podstawowe znaki
topograficzne spotykane na mapach, czytanie i interpretacja mapy, planu. Formy terenu – mapa poziomicowa, hipsometryczna.
7. Pogoda i jej składniki – klimat, obserwacje meteorologiczne, przyrządy meteorologiczne, jednostki pomiaru, czytanie mapy synoptycznej.
8. Krajobrazy Polski – krainy geograficzne Polski i ich rozmieszczenie. Krajobrazy Polski: gór wysokich –
Tatry, wyżyn – Wyżyna Krakowsko – Częstochowska, Wyżyna Śląska, nizin – Nizina Mazowiecka, pojezierzy – Pojezierze Mazurskie, pobrzeży – Pobrzeże Szczecińskie.
9. Formy ochrony przyrody stosowane w Polsce (znajomość wszystkich form), parki narodowe: Kampinoski, Białowieski, Tatrzański, Ojcowski, Świętokrzyski, Woliński, Gór Stołowych (położenie, logo, charakterystyka, gatunki objęte ochroną), znajomość liczby i położenia wszystkich parków narodowych Polski.
10. Położenie i najważniejsze walory turystyczne największych miast Polski, ze szczególnym uwzględnieniem
Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Torunia oraz miast województwa mazowieckiego – Płocka,
Ciechanowa, Siedlec, Ostrołęki, Radomia (znajomość położenia w województwie mazowieckim, najważniejszych atrakcji turystycznych).
11. Położenie Polski w Europie – państwa sąsiadujące z Polską – ich stolice, położenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz